Mikä on domain ja miksi se on yritykselle tärkeä?

Zone Blogi
Jaa:

Verkkotunnus eli domain on sivuston osoite. Se kirjoitetaan tietokoneen selaimen osoiteriville kun halutaan mennä yrityksen verkkosivulle. Domainia käytetään yleensä yrityksen sähköpostiosoitteen päätteenä muodossa @sinunyritys.fi.

Tästä oppaasta löydät kaiken, mitä tarvitset miettiessäsi verkkotunnuksen hankkimista yrityksellesi. Opit:

 1. Mikä on verkkotunnus?
 2. Mistä osista verkkotunnus muodostuu?
 3. Mikä on yrityksen URL-osoite ?
 4. Miten webhotelli, kotisivut ja verkkotunnus liittyvät toisiinsa?
 5. Mikä on verkkotunnusten toimintaperiaate?
 6. Erilaisten verkkotunnusten päätteet?
 7. Aliverkkotunnus
 8. Miten valitset verkkotunnuksen yritykselle?
 9. Kuka vastaa verkkotunnuksista Suomessa ja maailmalla?
 10. Kuka omistaa verkkotunnuksen?
 11. Miksi domaini on yritykselle tärkeä – 7 syytä
 12. Verkkotunnuksen rekisteröinti?

Mikä on verkkotunnus eli domain?

Yksinkertaisesti ajateltuna verkkotunnus on yrityksesi nimi verkossa. Verkkotunnuksen avulla löytyy yritys internetistä ja asiakkaat osaavat tulla ostoksille tai löytävät etsimäänsä tietoja palvelusta.

Vähän laajemmin selitettynä internet on jättimäinen tietokoneiden muodostama verkko, jossa jokainen tietokone on yhdistetty toisiinsa globaalin kaapeliverkon avulla. Jokainen tässä verkossa oleva tietokone pystyy keskustelemaan toisen tietokoneen kanssa internetin välityksellä.

Jotta tietokoneet voidaan erottaa toisistaan, niille jaetaan IP-osoite aina niiden ollessa yhteydessä verkkoon. IP-osoite on sarja numeroita, jonka avulla tietokone tunnistetaan verkossa.  70.201.124.77 on esimerkki IP-osoitteesta.

Kuvittele jos joutuisit joka kerta muistamaan ja näpyttämään tällaisen numerosarjan osoiteriville vieraillessasi lempisivustollasi. Olisi aikamoinen tehtävä pitää kirjaa kaikista näistä numerosarjoista ja niitä vastaavista sivustoista. Tämän ongelman ratkaisemiseksi kehitettiin domain eli verkkotunnus

Nykyään päästäksesi lempisivustollesi kirjoitat vain helposti muistettavan verkkotunnuksen kuten Zone.fi selaimesi URL- eli osoitekenttään. 

Seuraavaksi mietitäänkin mistä osista verkkotunnus on rakennettu?

Mistä osista verkkotunnus muodostuu?

Verkkotunnus muodostuu niin kutsutusta pääosasta ja siihen liitettävästä päätteestä. Pääosaksi yleensä valitaan joko yrityksen tai brändin nimi tai tuotteen tai palvelun nimi. Katso vinkit, miten valita hyvä verkkotunnus.

Verkkotunnuksen jälkimmäiseksi osaksi eli päätteeksi voidaan valita jokin ylätason tunnuksista kuten .com, .net tai .org  tai kansallinen pääte (esimerkiksi .fi tai .se). Verkkotunnusta hankkiessa onkin suositeltavaa valita sekä kansallinen pääte .fi ja ylätason tunnus .com. Verkkotunnuksen hinta määräytyy valittavasta päätteestä ja päätteiden hinta vaihteleekin kympistä aina satoihin euroihin asti.

Mikä on yrityksen URL eli verkko-osoite?

Yrityksen verkko-osoite eli URL liittyy läheisesti verkkotunnuksiin. Se ei ole kuitenkaan sama asia. URL-osoite on se pitkä litania, joka näkyy internet-selaimen osoiterivillä, silloin kuin vieraillaan yksittäisellä nettisivuston sivulla. Jokaisella netissä olevalla sivulla on ainutlaatuinen osoite, jonka avulla se löytyy.

URL tulee englannin kielen sanoista Uniform Resource Locator

URL-osoite rakennetaan seuraavista osista

 1. HTTP tai HTTPS –  tarkoittaa tiedonsiirtoprotokollaa
 2. Aliverkkotunnus www – ei ole pakollinen.
 3. Toisen tason verkkotunnus on – tämän rekisteröit itsellesi
 4. Ylätason verkkotunnus – tässä maakohtainen tunnus .fi
 5. Mahdollinen alasivun tai tiedoston nimi 
 6. Mahdollinen sivulaajennus – tässä .html-pääte.

Miten webhotelli, kotisivut ja verkkotunnus liittyvät toisiinsa?

Webhotelli on palvelu, jonka avulla kotisivut saadaan näkyville internettiin. Eli toisin sanottuna  webhotellipalveluita tarjoavat yritykset ylläpitävät tiloissaan fyysisiä palvelimia, joissa yrityksen kotisivut pyörivät. Yrityksen kotisivuihin liittyvät tiedostot säilytetään webhotelleissa. Näihin tiedostoihin kuuluvat HTML- ja CSS-tiedostot, mahdollinen mediasisältö sekä muut dokumentit.

Hankkimaasi verkkotunnusta vastaava URL-osoite ohjataan sitten DNS-nimipalvelimien avulla webhotellissa sijaitsevaan kotisivuun.

Mikä on verkkotunnusten toimintaperiaate?

Verkkotunnuksen toimintaperiaate
Verkkotunnuksen toimintaperiaate voi vaikuttaa teknisesti monimutkaiselta

Seuraavaksi tutustutaan siihen miten tiedonhakija verkkotunnuksen kirjoittamisen jälkeen ohjautuu sivustolle. Ensin hän kirjoittaa selaimen osoiteriville yrityksen verkkotunnuksen, jonka jälkeen selain välittää hakupyynnön globaaliin palvelimenverkkoon, joka muodostaa DNS-tietueet (eng. Domain Name System).  Tämän jälkeen palvelimet kohdistavat lähetetyn pyynnön dns-nimipalvelimien kautta oikeaan palvelimeen, jossa verkkosivut sijaitsevat. Tämän jälkeen verkkopalvelin hakee verkkosivut ja sille kuuluvan informaation sekä näyttää ne selaimessa.

Mikä on DNS nimipalvelu

Jos kotisivut on Zone.fi:n webhotellissa, niin DNS-tietueet näyttävät tältä

ns.zone.eu, ns2.zone.ee, ns3.zonedata.net

Mitä päätteitä voi valita verkkotunnukselle?

Mitä päätteitä voi valita verkkotunnukselle
Maailmanlaajuisesti on saatavilla tuhansia verkkotunnuksia

Jos liiketoimintasi sijaitsee Suomessa ja palvelet pääasiassa suomalaisia asiakkaita, niin sinun kannattaa hankkia sekä kansallinen pääte .fi että vähintään yksi yleisen ylätason pääte esimerkiksi .com. Varsinkin vanhemmat ihmiset kirjoittavat automaattisesti yrityksen nimen perään jommankumman. Voit kuitenkin valita päätteitä paljon isommasta valikoimasta. Tutustutaan seuraavaksi ns. ylätason verkkottunnuksiin

Generic Top Level Domain (TLD) (.com .net .org)

Generic Top Level Domain on suomeksi yleinen ylätason verkkotunnus. Tällaisia ovat esimerkiksi suositut .com ja .net sekä organisaatiokäytössä yleinen .org. Saatavilla on myös paljon muita vaihtoehtoja esimerkiksi .name, .biz  ja .io.

Yleiset ylätason verkkotunnukset ovat olleet käytössä jo vuodesta 1984 asti. Aluksi yleisiä ylätason verkkotunnuksia oli vain kuusi. Nykyisin yleisiä verkkotunnuspäätteitä on olemassa yli 1200 ja ne ovat suosittuja varsinkin kansainvälisessä käytössä. Wikipediasta löydän listan kaikista ylätason tunnuksista

Country Code Top Level Domain (ccTLD) eli maakohtainen verkkotunnus (.fi, .se)

Country Code Top Level Domain on suomeksi maakohtainen verkkotunnus. Nämä verkkotunnukset on tarkoitettu kansalliseen käyttöön. Näitä käytetään silloin kun verkkosivuston informaatio halutaan kohdistaa tietyn sijannin tai maan asukkaille.  Suomessa näitä on on .fi (ja .ax), Ruotsissa .se, ja Saksassa .de.

Infrastructure top level domain (ITDL)

ITLD eli Infrastructure Top Level Domain tarkoittaa suomeksi infrastruktuuri ylätason verkkotunnusta. Tämä luokka on sikäli poikkeuksellinen, että tähän kuuluu ainoastaan .arpa-verkkotunnus.

Näiden lisäksi on muitakin luokkia joihin voit tutustua Wikipediasta

Aliverkkotunnus

Jokaisella verkkotunnukselle voidaan luoda useita aliverkkotunnuksia eli alidomaineja eri käyttötarkoituksia varten. Niitä käytetään usein esimerkiksi kotisivujen ja verkkokaupan erottamiseen toisistaan kauppa.www.zone.fi ja www.zone.fi

Maailman yleisin alidomain on www, joka on vakiintunut ilmaisemaan etuliitteenä kotisivujen osoitetta. Tosin sen käyttö on vähentynyt merkittävästi viime vuosina.

Miten valitset verkkotunnuksen yritykselle – eli minkälainen verkkotunnus on hyvä?

Ottamatta lainkaan kantaa siihen, mikä olisi hyvä yrityksen tai brändin nimi, liittyy verkkotunnusten hankkimiseen muutamia käytettävyysasioita, jotka on hyvä huomioida.

 • Osoite on helppo kertoa ja ymmärrettävissä puheesta. Hyvä verkkotunnus erottuu vaikkapa radiomainoksessa.
 • Vältää pitkiä verkkotunnuksia. Lyhyt ja yksinkertainen kirjoitusmuoto on helppo muistaa. Voit jättää yritysmuotojen päätteet (tmi, Ay tai Oy) pois osoitteesta.
 • Vältä erikoismerkkien käyttöä! Erikoismerkit, kuten väliviivat on hyvä lähtökohtaisesti jättää pois. Ääkkösiä kannattaa vältää, mutta jos yrityksesi nimessä on ääkkösiä, niin rekisteröi osoitteesta sekä ääkkösellinen että ilman ääkkösiä oleva versio.

Verkkotunnuksen ei automaattisesti tarvitse juontaa itseään yrityksen virallisesta nimestä. Monilla toimialoilla on verkkotunnuksen hyödyllistä viitata yrityksen toimialan pääkategoriaan, yksittäiseen tuotteeseen tai palveluun. Kun verkkotunnus sisältää yrityksen tärkeimmän hakusanan, niin siitä on erityisesti hyötyä Google näkyvyydessä. Perinteisestikin liikkeen tai verkkokaupan markkinointinimi poikkeaa varsinaisen yrityksen nimestä.

Yrityksellä voi helposti olla myös useita yksittäisiä sivustoja sekä domain-osoitteita myös varastossa tulevaa käyttöä varten.

Paljon Google-hakuja keräävästä yleissanasta koostuva verkkotunnus voi olla myös houkutteleva vaihtoehto. Valmiiksi isot hakumäärät voivat auttaa sivustoa nopeasti kerämään uusia asiakkaita. Haittapuolena saattaa kuitenkin olla hitaampi bränditunnettavuuden rakentaminen. Potentiaalisten asiakkaiden voi olla vaikea erottaa kahta samalta kuulostavaa osoitetta toisistaan.

Eri domainpäätteet

Rekisteröitävä verkkotunnus koostuu sekä vapaavalintaisesta tekstistä että sen perään tulevasta domainpäätteestä (kuten .fi, .com, .net). Tutustu eri verkkotunnusten päätevaihtoehtoihin.

Kotimainen .fi-domain

Suomessa yleisin käytettävä domainpääte on .fi, niitä on rekisteröity jo lähes puoli miljoonaa kappaletta. Fi-pääte herättää luottamusta ja kertoo välittömästi käyttäjälle että sivusto liittyy Suomeen käytetyn kielen ja sijainnin perusteella. Mikäli oma toiminta keskittyy puhtaasti kotimaan sisälle, on se myös suositeltavin valinta domainin päätteeksi.

Rekisteröinti

Verkkotunnuksen rekisteröintiin ei varsinaisesti ole erityisvaatimuksia, vaan kuka tahansa voi rekisteröidä .fi-domainin käyttöönsä. Domainin käyttäjä vastaa viime kädessä aina itse rekisteröimänsä osoitteen lainmukaisuudesta. Ennen rekisteröintiä sinun on tarkistettava ettei verkkotunnus loukkaa Suomen ja EU:n alueella suojattua nimeä tai tavaramerkkiä.

Domainin lainmukaisuutta ja erilaisia rekistereitä voi tarkastella Traficomin ohjeiden mukaan.

Kotimaisen .fi-verkkotunnuksen voit tilata Traficomin valtuuttaman virallisten verkkotunnusvälittäjien kuten Zone.fi kautta.

Kuka vastaa verkkotunnuksista Suomessa ja maailmalla?

Verkkotunnuksia hallinnoi ICANN eli Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. ICANN on voittoa tavoittelematon järjestö, joka luo pelisäännöt verkkotunnusten käyttöön. Verkkotunnusvälittäjä (kuten www.zone.fi) on saanut luvan ICANN:lta myydä verkkotunnuksia eteenpäin. 

Verkkotunnusvälittäjä  voi siis myydä verkkotunnuksia, hallita sen tietueita ja uusimista, ja siirtää verkkotunnuksia palveluntarjoajalta toiselle. He siis tekevät muutoksia puolestasi verkkotunnusrekisteriin.

Suomen liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut Suomalaiselle verkkotunnusvälittäjälle luvan hoitaa asiakkaansa puolesta fi-verkkotunnuksen:

 • rekisteröimisen Liikenne- ja viestintävirasto  verkkotunnusrekisteriin
 • tietojen päivittämisen
 • voimassaoloajan uusimisen
 • vaihtamisen välittäjältä toiselle
 • siirron käyttäjältä toiselle
 • irtisanomisen.

Kuka omistaa verkkotunnuksen?

Kuka omistaa verkkotunnuksen?
Olet verkkotunnuksen omistaja niin kauan kun olet sen varannut

Kun ostat verkkotunnuksen verkkotunnusvälittäjältä (esim. Zone.fi), niin olet sen omistaja niin kauan kun olet sen varannut. Tunnuksen uudelleen varaaminen voidaan tehdä aina ennen voimassaoloajan päättymistä. Saat muistutuksen kuukautta ennen verkkotunnuksen vanhentumista. Tunnus voidaan varata kerrallaan 1-5 vuodeksi. Verkkotunnuksen omistajana, olet käytännössä velvoitettu kertomaan rekisteröijälle, mihin tietokoneeltasi tehdyt palvelinpyynnöt kuuluu lähettää. Olet myös omistajana vastuussa verkkotunnuksen rekisteröinnin uusimisesta.

Miksi verkkotunnus on yritykselle tärkeä – 7 syytä

Artikkelin luettuasi olet  varmasti tullut itsekin johtopäätökseen, että hyvän verkkotunnuksen hankkiminen on yritykselle tärkeää. Ohessa vielä yhteenveto seitsemästä tärkeimmästä syystä hankkia oma verkkotunnus:

 • verkkotunnus on yrityksen nimi internetissä
 • sitä käytetään sähköpostiosoitteen päätteenä
 • se tarvitaan ennen kuin voidaan luoda yrityksen kotisivut
 • yrityksen kotisivun nimellä on tärkeä rooli markkinoinnissa ja hakukoneoptimoinnissa
 • se suojaa yritystä kilpailijan aggressiivista toimintaa vastaan
 • verkkotunnus auttaa erottumaan muista ja luo brändimielikuvaa
 • se herättää luottamusta, varsinkin verrattuna yrityksiin, joilla sitä ei vielä ole

Verkkotunnuksen rekisteröinti eli näin ostat verkkotunnuksen

Voit ostaa sen ensin yksityishenkilönä ja myöhemmin siirtää yrityksesi hallintaan. Verkkotunnuksen rekisteröinti voidaan tehdä seuraavasti.

 • Tarkasta ensin onko haluamasi verkkotunnus varattu
 • Seuraavaksi tarkasta ettei se loukkaa muiden oikeuksia
 • Rekisteröi domain haluamaltasi palveluntarjoajalta esimerkiksi Zone.fi
 • Varmista että rekisteröit .fi päätteen lisäksi ainakin .com tai .eu päätteen.

Jos sinulla on jotain kysyttävää tai tarvitset neuvontaa verkkotunnukseen liittyen, niin asiakaspalvelumme auttaa sinua.

Kommentit

Suositut postaukset

WooCommerce 9.0 pian tulossa

Ingmar Aasoja
Kun puhumme verkkosivustoista, ajattelemme usein WordPressiä. Kun lisäämme keskusteluun verkkokaupan, puhumme yleensä WooCommercesta. WooCommerce on...

Zonen asiakastuki – näin tiimimme vastaa haasteisiin ja ylläpitää laatua?

Zone Blogi
Zonen asiakastukitiimissä toimii nykyään 13 henkilöä, jotka tukevat asiakkaitamme viroksi, englanniksi, venäjäksi ja suomeksi. Asiakastuki ylläpitää...

WordPress 6.6 ei enää tue PHP:n versioita 7.0 ja 7.1

Zone Blogi
Hiljattain julkaistiin WordPress-versio 6.5, ja on jo aika alkaa miettiä ja valmistautua seuraavaan versioon 6.6. Viimeisimpien tietojen mukaan tästä...

WordPress 6.5 ”Regina” on täynnä inspiraatiota

Zone Blogi
Huhtikuun alussa julkaistiin WordPressin uusin versio 6.5 nimeltä Regina, joka sisältää useita merkittäviä päivityksiä, erityisesti Gutenberg-sivunrakentajan...